BCPG เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนาบาส-2 ในฟิลิปปินส์ ซีโอดี ปี’68

เศรษฐกิจ BCPG 

บีซีพีจี พร้อมเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนาบาส-2 ใน ฟิลิปปินส์ หลังลงนามในสัญญาเงินกู้และสัญญาการก่อสร้างเรียบร้อย

เศรษฐกิจ ซึ่งรับสิทธิ์ขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวระยะเวลา 20 ปี มั่นใจสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568 ตามแผนนายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะบริษัทผู้ร่วมทุนในบริษัทเพโทรวินด์ เอเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนาบาส-2 ได้ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่า 1,811 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ หรือประมาณ 1,100 ล้านบาท กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Development Bank of the Philippines) เพื่อนำเงินมาพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนาบาส -2

เศรษฐกิจ BCPG 

หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างโครงการฯ เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนาบาส-2 จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568“บริษัทมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมนาบาส-2 ขนาดกำลังการผลิต 13.2 เมกะวัตต์ จะดำเนินการสำเร็จลุล่วงและเปิดขายไฟฟ้าได้ในปี 2568 ตามแผน โดยโครงการ นาบาส-2 ได้รับสิทธิ์การขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว (Green Energy Auction Program) ของฟิลิปปินส์ ที่อัตรา 5.76 ฟิลิปปินส์เปโซ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือประมาณ 3.63 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี” นายนิวัติกล่าวเพิ่มเติม